امروز: سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
شرکت سنجش پرتو مهر آرشیدا

شرکت سنجش پرتو مهر آرشیدا

مرکز تخصصی دزیمتری تابش ها

شماره ثبت: 45039

  • آدرس

    شیراز، صندوق پستی 816-71455
  • تلفن

    +98 71 32308026
  • ایمیل

    info@sanjeshparto.ir

Densoquick

Densoquick 2

Densoquick


قیمت: تماس بگیرید

Densitometer for point measurements
· Point measurements of test phantom films
· Imediate running, no warm-up time necessary
· Measurement results displayed
via multi-language display
· High accuracy
· Zero reset and calibration with enclosed calibration film
strip possible
· Calculation of LE and LK (optional)
· RS 232 serial port (optional)
· Optional:
Version "TR" for measurements of Dry Laser films

Pehamed Company


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top