امروز: یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳
شرکت سنجش پرتو مهر آرشیدا

شرکت سنجش پرتو مهر آرشیدا

مرکز تخصصی دزیمتری تابش ها

شماره ثبت: 45039

  • آدرس

    شیراز، صندوق پستی 816-71455
  • تلفن

    +98 71 32308026
  • ایمیل

    info@sanjeshparto.ir

Pro-Digi phantom with cone

Pro-Digi phantom with cone

Pro-Digi phantom with cone


قیمت: تماس بگیرید

This phantom embedded in PMMA. 7 step copper wedge, 4 low contrast elements. Markings to determine the size and position of the effective radiation field. 

            Acceptance and constancy tests of digital radiography, equipment.

-           Collimation- beam alignment

-           Position and size of the effective radiation field

-           Dynamic range

-           Spatial resolution

-           Contras resolution

-           Homogeneity


                                                                                                طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top